Priser och bokningsvillkor

 

Priser för hyra av klubbhuset hel helg (fredag-söndag)

Period Datum Pris inkl bokningsavgift
Lågsäsong 1 november - 31 mars 10 000 kr
Mellansäsong oktober samt april månad 13 000 kr
Högsäsong 1 maj - 30 september 16 000 kr

 

 

 

 

För lediga datum samt bokningsförfrågan se information här

För medlemmar som betalt medlemsavgift de två senaste åren lämnas rabatt på hyrespriset. 
Kontakta uthyrningsgruppen för mer information och aktuella priser. 

Lokalen kan i mån av tillgång även hyras andra perioder. Kontakta oss för förslag och pris.

Hyresvillkor

Se fullständiga hyresvillkor här

Se checklista för städning här

Boknings- och betalningsvillkor

Vid bokning skickas ett hyreskontrakt ut med e-post via signeringstjänsten Zigned och som undertecknas av hyresgästen med mobilt BankID.

Vi skickar samtidigt fakturor via e-post på bokningsavgift och slutbetalning.

Bokningen är definitivt bekräftad först när kontraktet är signerat och betalning av bokningsavgift inkommit till HjBK.

Resterande hyresbelopp skall betalas senast 30 dagar innan hyrestillfället.

Om bokningen sker inom 30 dagar från hyrestillfället skall hela hyresbeloppet inklusive bokningsavgift betalas omgående.

Vid utebliven betalning annulleras hyreskontraktet. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning eller vid utebliven slutbetalning av hyresavgift.

Fakturor för anmälningsavgift och slutbetalning skickas till angiven e-postadress.
Vänligen betala endast mot utställd faktura då vi annars får svårigheter att spåra din betalning!
Vi sparar uppgifter om hyrestagaren i vårt faktureringssystem.

Deposition

En deposition om 3 000 kr skall utöver hyresbeloppet erläggas senast på tillträdesdagen och avser täcka tex:

  • trasiga utensilier
  • utebliven städning
  • att lokalen inte lämnats på föreskriven tid

Betalning av deposition sker till klubbens Swishnummer och betalas tillbaka snarast då lokalen är besiktigad efter hyrestillfället.