Juniorsektionen

Juniorsektionen bedriver verksamhet som rör rekrytering av nya seglare, seglarskola, träning av seglare, coachning av seglare på utvalda regattor samt klubbens träningsläger.

Juniorsektionen ansvarar också för försörjning och kompetensutveckling av tränare.

Juniorsektionen är ansvarig för klubbens trailers, motorbåtar, bensinförråd och verkstad som behövs för denna verksamhet, samt för klubbens optimistjollar och C55:or.

Alla medlemmar som deltar i Juniorsektionens verksamhet samt deras målsmän ingår i Juniorsektionens organisation.

Juniorsektionens ledamöter och adjungerade fördelar roller till vilka det finns olika ansvarsområden och arbetsuppgifter knutna, bland annat: 

Träningsansvarig och hens biträde utgör Juniorsektionens träningskommitté. Träningskommittén är operativt ansvarig för Juniorsektionens träningsverksamhet, vilket bland annat inkluderar:

  • att planera tränings- och tävlingsschema
  • att planera och sätta mål för träning och tävling
  • att besluta om och genomföra gruppindelning och laguttagning
  • att rekrytera, anställa, utbilda och arbetsleda tränare och regatta-coacher
  • att planera och genomföra lägerverksamhet
  • att hantera löpande operativa frågor rörande träning

För frågor som rör träningskommitténs verksamhet, skicka mejl till traning@hjbk.org.

Seglarskoleansvarig ansvarar för att att planera och genomföra sommarseglarskola, vilket bland annat inkluderar:

  • att planera och marknadsföra sommarseglarskola
  • att rekrytera, anställa, utbilda och arbetsleda seglarskoleledare och assistenter 

För frågor som rör seglarskolan, skicka mail till seglarskola@hjbk.org 

För övriga frågor, kontakta Juniorsektionens ordförande.

För verksamhetsåret 2023/2024 består juniorsektionens styrelse av: