Jolleträning

HjBK erbjuder jolleträning med mycket hög kvalitet i följande jolleklasser:

Optimistjolle för barn c:a 8-15 år med grupper indelade efter olika färdighetsnivåer 

E-jolle för juniorer och vuxna - gemensam träningsgrupp för alla

HjBK erbjuder också juniorträning i C55 kölbåt - läs mer här
 


Träningen bedrivs i olika grupper under hösten och våren och är indelade efter deltagarens utveckling, intresse och ålder.

Gemensamt för alla träningsgrupper är gemenskapen, möjligheten att kunna utvecklas i sin egen takt, samt glädjen och friheten med segling. I varje träningsgrupp finns en eller flera lagledare som är förälder till något av de seglande barnen i gruppen.

Lagledarna stöttar coacherna med praktiska detaljer, och tillsammans med coacherna säkerställer att barnen i träningsgruppen gör roliga aktiviteter runt och utanför seglingen, allt för att skapa en bra sammanhållning och gemenskap.

Läs mer om våra jolleträningsgrupper här