Sjösättning

Det finns en sjösättningsramp på klubbens område som är fri att använda för medlemmar.

För icke-medlemmar utgår en sjösättningsavgift på 150 kr som betalas med Swish.
Det finns en skylt med Swish QR-kod vid rampen alt till nummer 123-376 29 94.

OBSERVERA att du använder rampen på egen risk.
Vid kraftigare västliga vindar så är rampen inte lämplig att använda pga kraftig sjögång.

Parkering av trailers och bilar vid sjösättningsrampen är förbjudet - du riskerar att få en parkeringsbot!