Båtar och material

Policy för hantering av klubbens jollar, segelbåtar och motorbåtar

HjBKs båtar och material är i första hand avsedd för egen schemalagd tränings- och tävlingsverksamhet.

  • Båtar och material får inte flyttas från klubbens anläggning utan tillstånd från Juniorsektionen.
  • Uthyrning av motor- och segelbåtar till privatpersoner är inte tillåten.
  • Juniorsektionen kan dock fatta beslut om att hyra ut jollar och motorbåtar till andra föreningar eller klassförbund, tex domarbåtar i samband med tävling.

Anmäl omgående brister och skador på jollar och båtar till Juniorsektionen!

Optimistjollar

HjBK har ett tjugotal optimister som är avsedda att användas inom klubbens område för klubbens seglarskoleverksamhet och för seglare i nybörjargrupper.

Alla föräldrar till barn som lånar klubbens optimister skall ha gått igenom en utbildning i hantering och skötsel av en optimistjolle. HjBK anordnar årligen informationstillfällen, kontakta gärna Juniorsektionen för mer information och hjälp.

Vid regattor, träning och läger utanför klubbens område kan deltagare i nybörjargrupper låna en av klubbens optimistjollar. Den som lånar en jolle skall då inhämta information kring hur man lastar och transporterar en optimistjolle.

Observera att optimistjollarna är försäkrade inom klubbens område, men inte vid transport eller användning utanför klubbens område. Notera också att det oftast krävs en ansvarsförsäkring för att delta i regattor som Lilla Tjörn runt, Liros Cup och liknande.

C55 kölbåt

HjBK har fyra C55:or som endast är avsedda att användas för klubbens seglarskoleverksamhet samt för träning och tävling i klubbens regi. Alla som skall använda en C55:a utanför klubbens schemalagda verksamhet måste ha erfarenhet av segling och hantering av liknande båttyp.

När en C55:a skall användas utanför klubbens område måste ett godkännande ges av Juniorsektionen. Notera också att det oftast krävs en ansvarsförsäkring för att delta i regattor utanför klubbens område.

Motorbåtar

HjBK har ett antal ekor och RIB-båtar som främst är avsedda att användas av coacher och utpekade stödpersoner vid träning och tävling inom och utom klubbens område.

Träningsansvarig eller lagledare kan besluta om att använda klubbens båtar för utpekade stödpersoner på tävling och träning samt peka ut föräldrar som ansvariga för transport av båtar till och från tävlingar och träning på annan ort.

Stödpersoner får inte utan tillstånd från Juniorsektionen låna båtar för eget ändamål.

Om en motorbåt finns tillgänglig uppmuntras föräldrar använda denna som extra säkerhetsbåt under schemalagd träning och tävling på klubbens område.

Båttrailers

HjBK har ett antal trailers för C55 och motorbåtar som endast får användas för att köra klubbens egna båtar till tävlingar, träningar och läger.

Varje båt har en anpassad trailer, användande av felaktig trailer kan orsaka stora skador på båtarna!

Klubbens trailers får inte användas för privat bruk eller för att transportera privata båtar.