Ordningsregler för seglarskolan

Rättigheter

 • Elev och ledare har rätt att känna sig trygg.
 • Elev och ledare har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt.
 • Elev och ledare har rätt att trivas och få nya kamrater.
 • Elev och ledare har rätt att ha en trevlig och rolig vistelse i seglarskolan.

Skyldigheter

 • Elev och ledare ska bemöta andra med hänsyn och respekt.
 • Elever ska respektera ledarna och deras tillsägelser.
 • Elev och ledare ska komma i tid till alla aktiviteter.
 • Elev och ledare ska inte störa eller förstöra för andra.
 • Elev och ledare ska alltid bära flytväst och i övrigt följa säkerhetsregler.
 • Elev och ledare ska vara rädd om båtklubbens anläggning och material.
 • Elev och ledare ska ersätta skadegörelse som orsakas medvetet.
 • Elev och ledare ska ingripa när någon far illa.
 • Elev och ledare ska ingripa mot våld, mobbning, diskriminering och kränkande handlingar.