HjBK-kalender

I HjBK-kalendern visas alla klubbens aktiviteter samt ett urval av tävlingar vi tror är intressanta för klubbens aktiva seglare.
Skicka ett email om du vill ha en aktivitet inlagd i kalendern!

För alla sanktionerade tävlingar i distrikt 5 (Västkusten) hänvisas till Västkustkalendern