Parkering

Besöksparkering

Besökande som parkerar på Hjuviks båtklubb behöver betala parkeringsavgift.
Avgift dagtid kl 08-22: 8 kr/tim
Avgift natt: 4 kr/tim

Du betalar parkeringen via appen Parkster. Följ instruktionerna på skyltarna som finns uppsatta på området.

Parkeringstillstånd dagtid för medlemmar

HjBK erbjuder alla medlemmar att beställa ett parkeringstillstånd som gäller kl 08-22.
Övriga tider (kl 22-08) behöver du betala parkeringsavgift via Parkster-appen.
P-tillståndet kostar 100 kr och gäller kalenderårsvis.

Du kan beställa ett P-tillstånd genom att logga på med ditt medlemskonto i vår webbshop
Om du har problem med att logga in, kontakta oss på info@hjbk.se 

Aktivering av ditt P-tillstånd

Efter att du beställt tillståndet skickas ett bekräftelsemail till dig från webbshoppen.

När P-tillståndet är upplagt i bevakningssystemet får du sedan ytterligare ett email med instruktioner och en aktiveringskod. P-tillståndet aktiveras sedan av dig själv i Parkster-appen.
OBS att det kan ta ett par dagar innan du har ditt tillstånd då dessa administreras manuellt av ideellt arbetande personer.

Om du inte fått något email med instruktioner - kolla din skräppost-folder!

Vi tar ut 100 kr i administrativ avgift för att täcka föreningens kostnader för parkeringssystemet som du betalar i webbshopen.

Parkeringstillstånd dygnet runt för medlemmar

För dig som har behov av att regelbundet parkera på natten erbjuder vi ett dygnet-runt tillstånd. Kostnaden för tillstånden är 3600 kr / år. 
För 2024 är avgiften reducerad till 2100 kr.
P-tillståndet gäller kalenderårsvis.

Du kan beställa ett P-tillstånd genom att logga på med ditt medlemskonto i vår webbshop
Om du har problem med att logga in, kontakta oss på info@hjbk.se 

Du måste meddela oss vilket registreringsnummer dygnet runt-tillståndet skall gälla för.
Tillståndet aktiveras sedan direkt i P-bolagets övervakningssystem och du behöver inte göra något ytterligare. Du får en bekräftelse via e-post av oss när tillståndet är aktiverat.

Övervakning och anmärkning på kontrollavgifter

Med ett aktivt P-tillstånd kan du parkera på hela klubbens område.
Vänligen beakta skyltningen på området - vissa platser är förhyrda och där gäller inte parkeringstillståndet.

Parkeringen övervakas av Västia Parkering AB som också utfärdar kontrollavgifter ("böter") för felparkerade bilar.

Eventuella anmärkningar på kontrollavgifter skall göras via epost till parkering@hjbk.se