Detaljerad karta

 

Sjösättning  
1. Sjösättning jollar  
2. Sjösättningsramp För användning och avgifter se mer info här
3. Sjösättningskran För användning och avgifter se mer info här
Båtplatser Mer info här
4. Jolleplatser Seglarskolan samt uppställning vid regatta
5. Jolleplatser Personliga numrerade platser - Endast för deltagare i träningsgrupper
6. Riggbodar Endast för deltagare i träningsgrupper
7. Uppställning J70 Förhyrda platser - PARKERING FÖRBJUDEN
8. Uppställning C55 PARKERING FÖRBJUDEN
9. Båtplatser Privata platser, FÖRTÖJNING FÖRBJUDEN
Övriga byggnader  
10. Tribunen Sekretariat och café
11. Klubbhus  
12. Omklädningsrum Handikapptoalett finns på gårdsplanen
13. Bouleplan PARKERING FÖRBJUDEN
14. Kiosk och gatukök