Policy för nyttjande av anläggning

Sammanfattning av policy för nyttjande av klubbens anläggning

Nyttjande av klubbens anläggning och material får normalt endast ske inom ramen för en av klubben organiserad aktivitet. 
Övriga aktiviteter, såväl ideella som kommersiella, får inte bedrivas på klubbens anläggning eller med klubbens material utan styrelsens eller sektionens uttryckliga tillstånd.

Alla aktiviteter skall ha en utpekad aktivitetsansvarig och närvaroregistreras i klubbens register.

Access till anläggningen ges efter behov och återkallas då behovet inte längre föreligger.

  • Aktiva medlemmar kan efter ansökan få tillgång till omklädningsrummen
  • Övriga tilldelas access efter behov av klubbens administratörer

Åtkomst till låssystemet ges via en mobilapp "Airkey".
Koder och länk för installation av appen skickas ut via SMS.
Se användarinstruktion för iPhone och Android här. 

Klubbens material får inte bortföras från anläggningen utan styrelsens eller sektionens uttryckliga tillstånd.

För gemensamma delar av anläggningen som nyttjas av flera sektioner bör bokning av lokal eller material ske i förväg för att undvika krockar och konflikter. 

Se fullständig policy här

Båtar

Se avsnitt Policy för hantering av båtar och trailers

Klubbhuset

Klubbhuset skall alltid bokas i förväg för att kunna nyttjas. För att tillgodose Uthyrningssektionens behov av lokalvård, inventering osv så kan klubbhuset reserveras en tid i förväg för dessa aktiviteter. Kontakta uthyrningssektionen här.