Båt- och jolleplatser

Båtplatser vid bryggan

HjBK har ca 20 st båtplatser vid egen brygga som hyrs ut säsongsvis till våra medlemmar.
Platserna är främst lämpade för mindre motorbåtar.

Vi har inga gästplatser i vår hamn.

Nyttjare av båtplatserna förbinder sig att följa vår miljöpolicy och hantera avfall enligt klubbens riktlinjer.

Vi administrerar en brygg-kö dit man anmäler sig genom att kontakta Hamnkaptenen Johan Josefsson via mejl.

Ett medlemslån om 5000 kr utgår för bryggplatsen som återbetalas vid uppsägning av platsen. 

Det finns tyvärr ingen plats att ställa upp privata båttrailers på klubbens område.
Trailers som ställts upp utan tillstånd kan komma att bortforslas av klubben på medlemmens bekostnad.

Vi rekommenderar att ställa upp båtkärran / trailern hemma eller att hyra plats hos någon kommersiell aktör.

Förvaring av J70

Uppställning av kölbåtar på land får ENDAST ske efter tillstånd av föreningen.

Avgift för landplats J70  är för närvarande 2400 kr / kalenderår.

Förvaring av jollar

Aktiva seglare i träningsgrupper

Du som erlagt träningsavgift för innevarande termin får kostnadsfritt förvara din jolle på anvisade platser på hamnplanen. Jollen kan förvaras på hamnplanen även vintertid.

Alla jolleplatser är numrerade, din plats anvisas av Juniorsektionen. 

Personliga E-jolleplatser VT-23

Rigg, roder / centerbord och tillhörande utrustning för Optimistjollar kan förvaras i mastbodarna. Nyckel till mastbodarna finns i träningsförrådet dit samtliga ledare och tränare har åtkomst.

Observera att det är respektive medlems ansvar att se till att jollen förvaras säkert för stormar, höga vattenstånd och liknande. Klubben tar inget ansvar över privat material. Använd surrningsöglor för att sätta fast båten och titta till jollen vid dåligt väder!

Pga platsbrist får extra segel, kapell och liknande inte förvaras på klubbens anläggning.

Jolleplats på land för övriga medlemmar

I mån av plats kan HjBK erbjuda övriga medlemmar plats för jolle på hamnplanen.
Du måste inhämta tillstånd från Juniorsektionen i förväg.

Avgift för jolleplats: 

  • 1-mansjolle: 600 kr / säsong
  • 2-mansjolle: 1200 kr / säsong

Betala din landplats här

Jollar eller privat material i bodar som saknar tillstånd för förvaring kan bortforslas utan notis!

För frågor, kontakta Juniorsektionen på traning@hjbk.org