Säkerhetsplan

Samtliga som deltar i HjBKs seglingsverksamhet och vistas på klubbens anläggning förbinder sig att visa gott sjömanskap vilket bland annat innebär krav på :

 • att följa de lagar och föreskrifter som gäller på sjön,
 • att alltid använda flytväst på vattnet, inte bara vid tävling och träning,
 • att se till att båtar och säkerhetsutrustning fungerar och följer gällande bestämmelser,
 • att som tränare, instruktör eller funktionär se till att alla inom ansvarsområdet har lämplig säkerhetsutrustning, 
 • att alltid visa hänsyn till alla som vistas i och i anslutning till tävlings- och träningsområdet och vid behov ge all möjlig hjälp.

Den som inte följer kraven kan komma att avvisas från verksamheten eller tävlingsområdet.

Absolut krav på användning av flytväst

Flytväst skall alltid bäras av samtliga som vistas på vattnet, inklusive tränare, funktionärer och föräldrar.

På land skall flytväst alltid bäras av ej simkunniga syskon som leker i närhet av bryggor och kajer.

På seglarskolan bär vi flytväst då vi vistas på hamnplanen eller på bryggorna.

Säkerhetskrav för seglare

 • Du ska alltid använda flytväst på eller nära vattnet
 • Du ska alltid ha en godkänd visselpipa fastsatt i flytvästen
 • Du måste alltid kunna simma 200 m
 • Är det kallare i vattnet än ca 15 grader måste du bära en våtdräkt
 • Är det under 10 grader i vattnet måste du bära en torrdräkt alternativt en våtdräkt avsedd för kalla vattentemperaturer ("Superwarm"). OBS - viktigt att tömma torrdräkten på luft som annars samlas i ben/fötter vid kapsejsning och vänder dig upp och ned i vattnet.

Säkerhetskrav för instruktörer och funktionärer

 • Du skall alltid bära flytväst samt lämplig klädsel som skydd mot låga vattentemperaturer
 • Du skall alltid använda dödmansgrepp på motorbåtar
 • 1:a förbandslådor skall alltid finnas med i coach- och funktionärsbåtar
 • Du ska alltid uppvisa gott sjömanskap samt ta hänsyn till omgivningen och alla som vistas på havet

Klubben har ett antal VHF-radioapparater. Dessa används bla för kommunikation vid regattor men bör också användas vid träning, speciellt på öppet hav. Med VHF-radion kan du när som helst komma i kontakt med sjöräddningscentralen på den s k nöd-och anropskanalen 16. Ett nödanrop på kanal 16 uppfattas också av andra båtar och fartyg i närheten som vid behov kan assistera.

Att hjälpa nödställda seglare i vattnet:

 • Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar.
 • När hjälp påkallas närma dig den nödställde från lovart (den sida varifrån vinden blåser) för att undvika/minska risken att kringflytande materiel kommer in i propellern.
 • Närma dig med fören först så att propellern inte riskerar skada seglare eller den kapsejsade båten.
 • Om personer i vattnet hamnar i närheten av propellern, stäng omedelbart av motorn!

Säkerhetsföreskrifter för regattor

En Säkerhetsplan skall finnas för varje arrangemang och SSFs riktlinjer för säkerhet skall följas.
För optimistseglare tillämpas 
Svenska Optimistjolleförbundets regler för kvalseglingar, bland annat:

 • Seglaren skall vistas max 6 timmar på vattnet och max 3 kappseglingar per dag skall genomföras
 • En kappsegling får inte startas med en medelvind över 12m/s, eller då byvinden överstiger 15 m/s.

Säkerhetskrav för Optimistjollar (sammanfattning)

 • Utrustad med 3 godkända flytkuddar, hela och välfyllda. Flytprov skall genomföras varje år av godkänd inspektör samt dokumenteras i mätbreven
 • Minst ett öskar på minst 1l fastsatt i båten med tex gummicord.
 • Trasselfri bogserlina, min 5mm, flytande, minst 8m fäst i mastfoten.
 • Paddel, fastsatt i båten med tex gummicord.
 • Hanfotens avstånd till bommen får vara max 100mm.
 • Säkerhetslina till centerbordet, Säkerhetsspärr på rodret samt Mastsäkring måste finnas.
 • Endast godkända skothakar får användas för fastsättning av skot till hanfot