Policy för avfallshantering

Farligt avfall

Medlemmar och besökare ansvarar själva för omhändertagande och bortforsling av farligt avfall.

Exempel på farligt avfall som skall lämnas på återvinningscentral är:

  • Olja samt spillolja
  • Olje- och bränslefilter
  • Glykol
  • Bränsle, färg- och lösningsmedelsrester
  • Färgburkar av plast, glas samt metall
  • Lack och färgrester
  • Batterier
  • El och elektronikavfall
  • Sprayburkar

Latrinavfall från båtar

Hjuviks båtklubb:s hamnverksamhet omfattar till största del fasta bryggplatser för mindre båtar såsom ekor och ribbåtar. Klubben har ingen gästhamn. Hamnen har därför ingen anordning för latrintömning. Istället hänvisas båtar som behöver tömma sin latrintank till hamnar med den servicen. 

Hitta tömningsstationer via hamnkartan för fritidsbåtar - Transportstyrelsen

Övrigt

Det är förbjudet att ställa avfall av vilket slag som helst utanför sopkärl eller annan avsedd plats inom klubbens område.