Våra jollegrupper

Se information om respektive träningsgrupp längre ned på sidan.

För information om kontaktpersoner, datum, anmälan och avgifter, se respektive grupp vänstermenyn.  


Optimist nybörjarträning

Optimist Nybörjare 1 är vår träningsgrupp för dig som vill prova på att ha segling som idrott. 

Gruppen riktar sig till barn c:a 8-11 år som redan har lärt sig grundläggande segling på seglarskola.
Om barnet inte seglat innan så hänvisar vi till sommarens seglarskola

I nybörjargruppen kan man under sitt första seglingsår (höst + vår) enkelt och till en låg kostnad prova på att ha jollesegling som idrott.

Efter sitt första träningsår så börjar man titta efter en egen optimistjolle och fortsätter träna i gruppen Optimist Nybörjare 2.  

Bra att veta

Du måste kunna simma 200 meter.

Lån av optimistjolle ingår i träningsavgiften för Optimist Nybörjare 1 och 2.

Barnen tränar en till två gånger i veckan under hösten och våren, när det är lite varmare och ”goare”, och på våren börjar vi träningen så fort det blivit varmare i vattnet (normalt efter påsk). Under vinterns seglingsuppehåll ordnar vi olika landaktiviteter för gruppen.

Vi rekommenderar att kombinera träning i Optimist Nybörjare med att delta i följande sommars seglarskola.

I nybörjargruppen börjar man även att prova på att tävla med Optimisten, regattorna är antingen på hemmaplan i Hjuvik eller i närområdet och när barnen tävlar tar de med sig klubbens Optimister till tävlingen.

Fokus ligger på att det skall vara roligt med segling, både för barnen och föräldrarna!

Vi håller oftast introduktionskurser under den första terminen för alla nya föräldrar så att hela familjen har full koll på allt man behöver veta. Som förälder behöver du inte ha någon förkunskap om segling!

Som förälder är du alltid med på land och stöttar ditt barn både under träning och tävling. 
Du prövar också på att praktisera som tävlingsfunktionär ute på vattnet på klubbens onsdagsseglingar.

Optimist Team Hjuvik

Optimist Team Hjuvik är för dig som redan tränat ditt första nybörjarår och vill fortsätta att utvecklas som seglare. 

HjBK använder sig av SSFs färgrektangeln med tydliga kunskaps-och färdighetsmål på grön, blå och röd nivå. Varje nivå har en målprofil som beskriver vilka kunskaper och färdigheter seglaren strävar efter att utveckla.

Varje grupp har en egen träningsmentor för att säkerställa att varje individ får bästa möjliga stöd i sin utveckling. De olika grupperna samtränar ofta.

Grön målprofil

För seglare med Grön målprofil så tränar vi c:a en gång i veckan och fortsätter öva på grunderna i Optimistsegling. Vi prövar på att tävla på klubbens egna onsdagsseglingar.

Som förälder är du alltid med och stöttar ditt barn både under träning och tävling och får också möjlighet att vara med och praktisera som funktionär på klubbens egna onsdagsseglingar. 

Blå målprofil

För seglare med blå målprofil ligger fokus på prestation och individuell utveckling. Blå seglare har möjlighet att delta på träningsaktiviteter under veckodagarna (2 dgr/v) och på klubbmästerskapsseglingar (onsdagar). Seglarna börjar testa träningstillfällen och tävlingar utanför klubben. Vägledning ges av träningsansvariga kring vilka träningar, läger och tävlingar som kan vara lämpliga att deltaga i.

Som förälder är du med och stöttar ditt barn både under träning och tävling och du är ofta funktionär på olika regattor som klubben arrangerar.

Röd målprofil

För seglare med röd målprofil ligger fokus på prestation och individuell utveckling. I den röda gruppen börjar vi lägga in ytterligare moment inom seglingen, genom att lägga en högre vikt på mental träning och självkännedom samt introducera målbilder och träningsdagbok. Seglare i röd grupp har en hög ambition att delta på majoriteten av alla träningspass samt klubbmästerskapsseglingar. HjBK rekommenderar röda seglare att delta på minst ett rikskval och regionskval, JSM, Lag SM (i mån av plats enligt uttagningsregler) samt Lag DM (i mån av plats enligt uttagningsregler).

Tränarna ser att det är värdefullt att hålla en kontinuitet i deltagandet på träning och tävlingssammanhang, vilket möjliggör för planering och att få en röd linje genom träningsupplägget för gruppen.

Som förälder är du med och stöttar ditt barn både under träning och tävling och du är ofta funktionär på olika regattor som klubben arrangerar.

Jolle och utrustning

I Team Hjuvik tränar vi långt in på hösten och startar tidigt på våren, därför behöver du ha en egen torrdräkt som skydd för låga vattentemperaturer.

Som ny seglare i Team Hjuvik med Grön målprofil kan du under en övergångsperiod och i mån av tillgång låna optimistjolle av klubben för träning och lokala tävlingar. Klubbens jollar är av hög kvalitet men är inte godkända eller försäkrade för tävling på region- och riksnivå, varför vi starkt uppmuntrar seglaren att skaffa en egen godkänd Optimistjolle. Klubben hjälper gärna till med rådgivning vid köp av jolle. 

Som seglare med blå och röd målprofil måste du ha en egen Optimistjolle som är godkänd för tävling. Din jolle måste också vara ansvarsförsäkrad. Klubben har har förmånliga avtal via Svenska Seglarförbundet och Svenska Sjö. Du förvarar din jolle på klubben gratis om du betalt träningsavgift.

För tävling på region- och riksnivå tillkommer obligatoriskt medlemsskap i Svenska Optimistjolleförbundet (400 kr/år) samt i vissa fall Svenska seglarförbundets (SSF) junioravgift för tävlingslicens (200 kr/år).

Du behöver alltid vara medlem i HjBK, avgiften är fn 200 kr / år för juniorer.

E-jolle

HjBK är för närvarande Sveriges största E-jolleklubb med c:a 20 aktiva seglare på alla nivåer.

E-jolle är för dig som vuxit ur Optimistjollen från c:a 14-15 år och klassen har ingen övre åldersgräns. Tävlingar förekommer i hela södra Sverige. För dig som kvalificerar dig till mästerskap via Elitserien så finns möjligheten att representera Sverige i Junior-NM, Junior-EM och VM.

Du har alltid en egen E-jolle och kan segla i alla väder och vattentemperaturer och klarar långa dagar på sjön. 
Du förvarar din jolle på klubben gratis om du betalt träningsavgift.

Din jolle måste vara ansvarsförsäkrad. SSF har förmånliga avtal via Svenska Sjö.

E-jolleförbundets avgift för personligt segelnummer kan tillkomma.

Du behöver alltid vara medlem i HjBK, avgiften är fn 200 kr / år för juniorer samt 400 kr / år för seniorer.

För tävling i Elitserien och internationella mästerskap tillkommer obligatoriskt medlemsskap i Svenska E-jolleförbundet (600 kr/år) samt tecknande av SSF's tävlingslicens (200 kr/år för juniorer).