Boule

Att spela boule hos oss är avgiftsfritt, men du behöver vara medlem i HjBK.
Medlemsavgiften finansierar bland annat drift och underhåll av vår fina anläggning.

Genom att vara medlem ger du också HjBK möjligheten att få ett litet verksamhetsbidrag från stat och kommun varje gång du spelar!

Medlemsavgiften för 2024 är 400 kr för seniorer (22-64) och 300 kr för pensionär (+65 )
Medlemsskap kan tecknas direkt vid anmälan till aktiviteten.