Valnämnd

Valnämndens uppgift är att inför varje år föreslå ledamöter till föreningens styrelse. 

Valnämndens sammansättning för verksamhetsåret 2023/2024 är: