Kappseglingssektionen

Kappseglingssektionen anordnar regattor som hålls på klubben och ansvarar för ledarförsörjning och utbildning av kappseglingsfunktionärer. 

Då kappseglingsfunktionärerna i huvudsak består av föräldrar till aktiva seglare i klubben så genomförs arbetet med ledarförsörjning i nära samarbete med Juniorsektionen.

För verksamhetsåret 2023/2024 består kappseglingssektionen av följande personer: