Nyttjande av anläggning

Policy för nyttjande av klubbens anläggning och material

Nyttjande av klubbens anläggning och material får normalt endast ske inom ramen för en av klubben organiserad aktivitet. 
Övriga aktiviteter, såväl ideella som kommersiella, får inte bedrivas på klubbens anläggning eller med klubbens material utan styrelsens eller sektionens uttryckliga tillstånd.

Klubbens tillgångar får inte bortföras från anläggningen utan styrelsens eller sektionens uttryckliga tillstånd.

För gemensamma delar av anläggningen som nyttjas av flera sektioner bör bokning av lokal eller material ske i förväg för att undvika krockar och konflikter. 

Båtar

Se avsnitt Policy för hantering av båtar och trailers

Klubbhuset

Klubbhuset skall alltid bokas i förväg för att kunna nyttjas. För att tillgodose Uthyrningssektionens behov av lokalvård, inventering osv så kan klubbhuset reserveras en tid i förväg för dessa aktiviteter. Kontakta uthyrningssektionen här.